/brokenthinker/files/img/017/GEORGEKOLBEBEFREITERDERBEFREITE.png

Befreiter (Der Befreite), Georg Kolbe, 1945

Volgens het Kolbe Museum in Berlijn verbeeldt deze knielende figuur uit 1945 de schaamte en ontreddering van de Duitsers na hun bevrijding - wat ook opgaat voor Kolbe zelf. Der Befreite is een van zijn laatste beelden en geldt als zelfportret.

De verwijzing naar de Denker is duidelijk, maar de kleine variatie op dezelfde houding benadrukt veel explicieter het innerlijk lijden. Kolbe wordt gerekend tot de opvolgers van Rodin en het zwaartepunt van zijn carrière lag ver voor de oorlog. Zijn heldere figuratieve vormentaal paste echter goed bij de ideeën van Hitler, waar Kolbe zich maar half van distantieerde. Hij weigerde een portret van de Führer te maken en verdedigde entartete kunstenaars, maar deed wel mee aan de ideologisch besmette tentoonstellingen in het Haus der Kunst in München en portretteerde Franco. In september 1944 stond hij, samen met o.a. Arno Breker, Hermann Giesler, Joseph Thorak, Richard Strauss en Carl Orff, op de 'Gottbegnadeten-Liste', een lijst van 24 kunstenaars die door Hitler en Goebbels persoonlijk was samengesteld. Zij waren Kolbe stierf in 1947.